JANÍČEK, Ladislav, Jana NOVOTNÁ, Hana MARKO, et al. Události č. 3/2021-2022 [online]. 32. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2022, 66 s. [cit. 2023-05-30]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204153

Uložit do Citace PRO