PLEBANKIEWICZ, Edyta, Agnieszka LEŚNIAK, Eva VÍTKOVÁ a Vít HROMÁDKA. Models for estimating costs of public buildings maintaining – review and assessment. Archives of Civil Engineering [online]. Polska akademia nauk, 2022, 68(1), 335-351 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1230-2945. Dostupné z: doi:10.24425/ace.2022.140171

Uložit do Citace PRO