OUJEZSKÝ, Václav, Tomáš HORVÁTH a Martin HOLÍK. Security Incident Response Automation for xPON Networks. Journal of Communications Software and Systems [online]. Journal of Communications Software and Systems, 2022, 18(2), 144-152 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1845-6421. Dostupné z: doi:10.24138/jcomss-2022-0033

Uložit do Citace PRO