BUŠOV, Bohuslav, Jan ŽÍDEK a Milada BARTLOVÁ. TRIZ already 35 years in the Czech Republic. In: Procedia CIRP [online]. Elsevier B.V, 2016, s. 216-220 [cit. 2023-05-30]. ISSN 2212-8271. Dostupné z: doi:10.1016/j.procir.2016.01.191

Uložit do Citace PRO