MIKHAILOVA, Olesia a Pavel ROVNANÍK. Effect of polyethylene glycol addition on metakaolin-based geopolymer. In: Procedia Engineering [online]. Elsevier, 2016, s. 222-228 [cit. 2022-09-27]. ISSN 1877-7058. Dostupné z: doi:10.1016/j.proeng.2016.07.379

Uložit do Citace PRO