ZACH, Jiří, Richard SLÁVIK a Vítězslav NOVÁK. Investigation of the process of heat transfer in the structure of thermal insulation materials based on natural fibres. Procedia Engineering [online]. Elsevier, 2016, 151(1), 352-359 [cit. 2023-05-30]. ISBN 1877-7058. ISSN 1877-7058. Dostupné z: doi:10.1016/j.proeng.2016.07.389

Uložit do Citace PRO