NOVÝ, Martin, Jana NOVÁKOVÁ a Miroslav BARTOŠ. Pricing in Construction Project Management Performed by the Self-employed. In: Procedia Engineering [online]. Elsevier, 2016, s. 759-764 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1877-7058. Dostupné z: doi:10.1016/j.proeng.2016.08.767

Uložit do Citace PRO