NEUŽIL, Pavel, Jan PEKÁREK, Vojtěch SVATOŠ, Roman PROKOP, Imrich GABLECH, Michal PAVLÍK, Lukáš FUJCIK a Jaromír HUBÁLEK. A Self-Compensating System for Fixed Pattern Noise Reduction of Focal Plane Arrays of Infrared Bolometer Detectors. In: Procedia Engineering [online]. Elsevier, 2016, s. 1007-1011 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1877-7058. Dostupné z: doi:10.1016/j.proeng.2016.11.327

Uložit do Citace PRO