ŽÁK, Jaromír, Jaromír HUBÁLEK, Jan PRÁŠEK, Jan PEKÁREK, Vojtěch SVATOŠ, Zdeněk HADAŠ a Daniel DUŠEK. Circuits for the Charge Push-through Electronics: Power Efficient Signal Processing Inside the Artificial Cochlear Implant. In: Procedia Engineering [online]. Elsevier, 2016, s. 1710-1713 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1877-7058. Dostupné z: doi:10.1016/j.proeng.2016.11.496

Uložit do Citace PRO