VRÁNA, Radek, Tomáš KOUTECKÝ, Ondřej ČERVINEK, Tomáš ZIKMUND, Libor PANTĚLEJEV, Jozef KAISER a Daniel KOUTNÝ. Deviations of the SLM produced Lattice Structures and Their Influence on Mechanical properties. Materials [online]. MDPI, 2022, 15(9), 1-20 [cit. 2023-06-01]. ISSN 1996-1944. Dostupné z: doi:10.3390/ma15093144

Uložit do Citace PRO