FISER, Ondrej a Maria KOVALCHUK. On Theoretical Accuracy of Meteorological Targets Measurement by Radar. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2022, 31(2), 176-184 [cit. 2023-09-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2022.0176

Uložit do Citace PRO