ČERVINKOVÁ, Ivana, Petr WALEK, Igor JÍRA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Jan ŠENKYŘÍK, Petr OUŘEDNÍČEK a Jiří JAN. Possibilities of Reducing Radiation Dose in Computed Tomography Examinations in Various Age Groups Using an Iterative Model-Based Reconstruction Technique. Pediatrics & Therapeutics [online]. OMICS International, 2016, 6(4), 1-7 [cit. 2022-08-08]. ISSN 2161-0665. Dostupné z: doi:10.4172/2161-0665.1000302

Uložit do Citace PRO