MAXA, Jiří, Michal BÍLEK, Pavla ŠABACKÁ, Petr VYROUBAL a Kristýna LEPLTOVÁ. Comparisons Using Methods of Continuum Mechanics and Monte Carlo at Differentially Pumped Chamber. Advances in Military Technology [online]. AiMt University of Defence, 2016, 11(2), 143-150 [cit. 2023-09-24]. ISSN 1802-2308. Dostupné z: doi:10.3849/aimt.01120

Uložit do Citace PRO