KREJČÍ REKOVÁ, Eliška. The "Born Globals" Phenomenon in Czech Republic. In: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - BUSINESS AND MANAGEMENT 2016 [online]. VGTU Press, 2016, s. 1-8 [cit. 2023-09-23]. ISBN 9786094579219. Dostupné z: doi:10.3846/bm.2016.43

Uložit do Citace PRO