RAŠTICOVÁ, Martina a Štěpán KONEČNÝ. Work-Life Balance Reality among Czech Managers: Staying Halfway. Journal of Electronic Banking Systems [online]. IBIMA Publishing, 2016, 2016(1), 1-16 [cit. 2023-09-23]. ISSN 2165-9982. Dostupné z: doi:10.5171/2016.744425

Uložit do Citace PRO