MAREK, Karel a KNOTEK, Stanislav. Ke smlouvě o dílo (2. část). Online. Soudní inženýrství. 2022, roč. 33, č. 1, s. 2-10. ISSN 1211-443X. Dostupné z: https://doi.org/10.13164/SI.2022.1.2. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO