KLEDUS, Robert, Ondřej KOUTNÍK a Štěpánka DOLEŽELOVÁ. Nová verze inteligentního tachografu. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2022, 33(1), 11-13 [cit. 2023-09-24]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2022.1.11

Uložit do Citace PRO