PRIEVOZNÍK, Pavol a STRELCOVÁ, Stanislava. Systém ukazovateľov ekonomickej bezpečnosti prevádzkovateľa verejnej autobusovej dopravy. Online. Soudní inženýrství. 2022, roč. 33, č. 1, s. 14-20. ISSN 1211-443X. Dostupné z: https://doi.org/10.13164/SI.2022.1.14. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO