FURÍK, Michal. Technická príčina cestnej dopravnej nehody – jej vymedzenie a určenie. Online. Soudní inženýrství. 2022, roč. 33, č. 1, s. 30-37. ISSN 1211-443X. Dostupné z: https://doi.org/10.13164/SI.2022.1.30. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO