OHNIŠŤOVÁ, Petra. Optimalizace obráběcích technologií pro speciální aplikace. Online, Disertační práce, vedoucí Miroslav Píška. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204317. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO