DENKOVÁ, Pavla. Vliv biodegradace polyhydroxyalkanoátů na vlastnosti a složení půdy. Online, Diplomová práce, vedoucí Jiří Kučerík. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204319. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO