VOJSOVIČ, Matúš. Mutantní protein p53 a jeho vazebné a transaktivační vlastnosti. Online, Diplomová práce, vedoucí Václav Brázda. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204327. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO