BOČÁN, David. Charakterizace organických látek v biouhlu a jejich uvolňování v půdním ekosystému [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204338. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Ludmila Mravcová.

Uložit do Citace PRO