RUTAROVÁ, Natálie. Sledování účinnosti vybraných adsorbentů na odstranění AOX z vody. Online, Diplomová práce, vedoucí Martina Repková. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204339. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO