MRHAČ, Jiří. Městský dům [online]. Brno [cit. 2023-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204356. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péče. Vedoucí práce Ivo Boháč.

Uložit do Citace PRO