STROHNEROVÁ, Tereza. Communitas x Immunitas / Dům pro mou komunitu. Online, Bakalářská práce, vedoucí Marek Štěpán. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204362. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO