BORKOVCOVÁ, Tereza. Demokratická architektura – Kamenný vrch. Online, Bakalářská práce, vedoucí Michal Palaščak. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204377. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO