MAREČEK, Šimon. MĚSTSKÝ DŮM V MODERNITĚ, BRNO JULIÁNOV. Online, Bakalářská práce, vedoucí Josef Kiszka. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204379. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO