VASKOVÁ, Dominika. Udržitelné bydlení a hraně individuálního a kolektivního prostoru [online]. Brno [cit. 2023-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204395. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péče. Vedoucí práce Radek Toman.

Uložit do Citace PRO