STANĚK, Lukáš. Demokratická architektura – Ostrava [online]. Brno [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204398. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Vítězslav Nový.

Uložit do Citace PRO