JUROVÁ, Bronislava. Příprava a charakterizace enzymatických krytů ran [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204416. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Petra Skoumalová.

Uložit do Citace PRO