BENEŠOVÁ, Markéta. Zlaté nanosystémy pro detekci molekul pomocí povrchově zesíleného Ramanova rozptylu (SERS). Online, Diplomová práce, vedoucí Petra Skoumalová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204418. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO