MÁLKOVÁ, Ivana. Adsorpce biologických aktivních látek v koloidních roztocích aminojílu. Online, Diplomová práce, vedoucí Filip Mravec. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204420. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO