HANDLÍŘOVÁ, Gabriela. Využití difúzního denuderu pro stanovení biogenních těkavých organických sloučenin v ovzduší [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204422. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Křůmal,, Kamil Křůmal,, Kamil.

Uložit do Citace PRO