PEŠKOVÁ, Karolína. Analýza reziduí léčiv ve vodách z menších čistíren odpadních vod. Online, Diplomová práce, vedoucí Ludmila Mravcová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204426. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO