KRCHOVÁ, Lenka. Analýza koronavirů metodou QRT-PCR a možnosti terapie pomocí nanoliposomálních nosičů rekombinantních antigenů. Online, Diplomová práce, vedoucí Jaroslav Turánek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204429. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO