FRYDRYCHOVÁ, Aneta. Příprava a charakterizace povrchově modifikovaných nanoliposomů s využitím technik klik chemie [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204430. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Jaroslav Turánek.

Uložit do Citace PRO