HORÁLEK, Matyáš. Biokompozity na bázi polyhydroxybutyrátu pro 3D tisk. Online, Diplomová práce, vedoucí Radek Přikryl. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204441. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO