SMIŘICKÝ, Jan. Vliv nastavení parametrů míchací linky na vlastnosti kaučukové směsi. Online, Diplomová práce, vedoucí Jaroslav Petrůj. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204446. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO