KLUČÁKOVÁ, Martina; HAVLÍKOVÁ, Martina; MRAVEC, Filip a PEKAŘ, Miloslav. Diffusion of dyes in polyelectrolyte-surfactant hydrogels. Online. RSC Advances. 2022, roč. 12, č. 1, s. 13242-13250. ISSN 2046-2069. Dostupné z: https://doi.org/10.1039/d2ra02379b. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO