MOURALOVÁ, Kateřina, Josef BEDNÁŘ, Libor BENEŠ, Tomáš PLICHTA, Tomáš PROKEŠ a Jiří FRIES. Production of precision slots in copper foil using micro EDM. Scientific Reports [online]. Springer Nature, 2022, 12(1), 1-10 [cit. 2023-09-23]. ISSN 2045-2322. Dostupné z: doi:10.1038/s41598-022-08957-9

Uložit do Citace PRO