HOLUBEC, David. Herní kabinety [online]. Brno [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204485. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér herních médií. Vedoucí práce Vojtěch Vaněk.

Uložit do Citace PRO