REPASKÝ, Adam. HANGAR TICINUM – komunitní centrum na řece [online]. Brno [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204515. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Jiří Marek.

Uložit do Citace PRO