SOCHORKOVÁ, Tereza. Jak budeme společně bydlet? [online]. Brno [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204517. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav zobrazování. Vedoucí práce Jan Kratochvíl.

Uložit do Citace PRO