ŠABATOVÁ, Kristýna. Eufonie – Jaroměřice/R., Opera [online]. Brno [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204528. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Josef Kiszka.

Uložit do Citace PRO