KŘENEK, Roman. Kulturní centrum Velké Němčice. Online, Diplomová práce, vedoucí Vítězslav Nový. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204530. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO