CIMROVÁ, Zuzana. OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění [online]. Brno [cit. 2023-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204550. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péče. Vedoucí práce Ivan Koleček.

Uložit do Citace PRO