HORVÁTHOVÁ, Iveta. Enkapsulace aktivních látek a možnosti jejich aplikace v anti-aging kosmetice [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204564. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Petra Skoumalová.

Uložit do Citace PRO