HORŇAN, Samuel. Vliv přídavku destilátů při výrobě bílých klobás na jejich senzorickou kvalitu [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204566. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Renata Mikulíková.

Uložit do Citace PRO