CHADIMOVÁ, Markéta. Sledování nutričního profilu jedlých tuků a olejů po kulinářských úpravách [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204569. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Andrea Němcová.

Uložit do Citace PRO